Adatvédelmi tájékoztató:

 

A Marathon Insurance Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelt szolgáltatások teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók kezelt személyes adatait.

 

Az adatkezelő címe: Marathon Insurance Zrt. 1034 Budapest, Bécsi út 165.

Az adatkezelő elérhetősége: 06 20 44 77 555, ügyfelszolgalat@marathonlife.hu

 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

 

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Lakhely (város)

 

Az adatgyűjtés célja: a megrendelt szolgáltatások teljesítése; tanácsadás, pénzügyi közvetítő tevékenység

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

– A Marathon Insurance Zrt. tanácsadó és értékesítő munkatársai.

 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek.  

 

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

Ha korábban kapcsolati lapot küldött el, akkor a kapcsolatfelvételhez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A kapcsolatfelvételhez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált ügyfél kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

Ha a regisztrált ügyfél nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( http://naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)